IBD hotline: 020 – 566 66 90

Research

IBD zorg

Deze website biedt informatie voor patiënten en hun naasten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

Medewerkers

IBD Onderzoekslaboratorium

Wouter de Jonge

Wouter de Jonge (UU-Biomedical Sciences) heeft onderzoek gedaan op Columbia University NY, Universiteit van amsterdam, en Universitair Medisch Centrum Maastricht en ontving zijn PhD in 2001, over regulatie van aminozuur metabolisme in de ontwikkelende darm. In 2001 kreeg hij de mogelijkheid aan het AMC als postdoc onderzoeker te werken aan de afdeling Maag Darm Leverziekten. In die tijd raakte hij geïnteresseerd in de neurogastroenterologie in het bijzonder in de interactie tussen zenuwen, stress, en het immune systeem in de darm. Om zich verder te verdiepen in het intestinale immuunsysteem werkte hij als EU Marie curie Fellow 2006-2008 aan de Universiteit van Oxford (prof Siamon Gordon). Hij heeft in die tijd op verschillende gebieden onderzoek prijzen verworven (EU FP7 Marie Curie award (2006), een FEBS award (2006) een NWO-VIDI beurs (2008), en verschillende andere niet persoonlijke grants. In 2009 werd hij aangesteld als Principle Investigator in het nieuw gevormde Tytgat Instituut voor MDL onderzoek (website:), alwaar hij in 2012 tot universitair hoofddocent, en in 2013 tot hoogleraar exp. Neurogastroenterologie werd benoemd. Momenteel werken hij en met hem een drietal stafleden (Dr van den wijngaard, Dr J Seppen, en Dr S Heinsbroek) in de onderzoeksgroep Neurogastroenterolgie en Inflammatie, en richt het preklinisch onderzoek zich op verschillende facetten van mucosale immunologie, en neurogastroenterologie, met name gericht op de pathofysiologie van IBD en functionele darmklachten bij PDS, en de rol van micro en mycobiota in deze ziekten. Daarbij onderhoudt zijn onderzoek nauwe samenwerkingsverbanden met industriepartners (Public-Private-Partnerships), zoals bv een EU project over de epigenetica van ontstekingscellenin IBD wat gezamenlijk met GlaxoSmithKline uitgevoerd wordt (website: www.epimac.eu), projecten rondom voeding en IBD in de kinderleeftijd, en neurostimulatie ter behandeling van IBD. Details van deze studies zijn te vinden op de website www.gut-research.com.

Anje te Velde

Anje te Velde is principle investigator in het Tytgat Instituut voor Darm en Lever Onderzoek. Zij studeerde medische biologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en promoveerde in 1990 aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek uitgevoerd in het Nederlands Kanker Instituut beschreven in een proefschrift “Human monocytes in the cytokine network”. In 1991 verhuisde zij naar het Academisch Medisch Centrum waar zij een van de initiators van de bioartificiële lever (BAL) was waarna vanaf 1996 haar onderzoek zich verder richt op de chronische darm ontsteking. Te Velde is vooral geïnteresseerd in de immunologische aspecten van de chronische darmontsteking waarbij zowel experimentele modellen als humaan materiaal wordt gebruikt. Zij geeft ook individuele begeleiding aan geneeskunde, biomedische en medische informatiekunde studenten. Het begrijpen en ontrafelen van de pathofysiologie van de chronische darmontsteking is haar belangrijkste drijfveer. Dit doet zij door breed onderzoek te doen op het gebied van (epi) genetica, omgevingsfactoren en een verstoorde regulatie van de immuunrespons tegen de normale microbiota in de darm. Samen met haar collega’s zoekt zij naar passende interventies in experimentele modellen en is zeer kritisch over het gebruik van de verschillende diermodellen. In workshops en wetenschappelijke artikelen beschrijft zij de voor en tegens van deze modellen en geeft aanbeveling voor het gebruik hiervan. In recent onderzoek beschrijft zij een therapeutisch effectief microRNA en markers voor de effectiviteit van therapie. In 2015 kreeg zij van de ECCO een beurs om onderzoek te doen naar de DNA methylatie van fibroblasten in een chronische darmontsteking. In samenwerking met de afdeling kindergeneeskunde heeft zij het DIKI project (Data Integration in Kids with IBD) opgezet waarin we subtypes willen onderscheiden in kinderen met IBD om zo een betere toegespitste behandeling te kunnen geven. Het translationele onderzoek is het werk van verschillende promovendi. Recent hebben we het gebruik van een muizenscoop in het proefdieronderzoek geïmplementeerd, waarbij we dieren gedurende de ontwikkeling van de ziekte kunnen vervolgen. Te Velde is lid van de kerngroep wetenschap van de stichting Immunowell (www.immunowell.nl) opgericht om een toetsbaar kader van een gezond immuunsysteem te onderzoeken.

Manon Wildenberg

Manon Wildenberg behaalde haar PhD in Immunologie in 2008 aan het Erasmus MC. Vervolgens startte zij haar onderzoek naar inflammatoire darmziekten (IBD) met een post-doc bij de afdeling Maag-Darm-Leverziekten van het LUMC. Sinds 2011 werkt zij in het Amsterdam UMC, sinds 2015 als staflid op het Tytgat Instituut voor Lever en Darmonderzoek. De focus van de onderzoeksgroep ligt op het werkingsmechanisme van zowel huidige als nieuwe behandelingen voor IBD, met als uiteindelijk doel om nieuwe medicatie te ontwikkelen en bestaande medicatie optimaal te benutten. Specifieke onderzoeksvragen zijn onder andere 1) de rol van IBD geassocieerde genetische varianten in de effector functie van (myeloide) immuuncellen, 2) het voorspellen van de respons op behandeling door middel van deze genetische variatie en 3) het werkingsmechanisme van anti-TNF en andere medicatie op celniveau. In samenwerking met de afdeling Chirurgie onderzoekt de groep de rol van mesenteriale immuniteit in de ziekte van Crohn en mogelijke consequenties voor operatieve behandeling. Het onderzoek wordt mede gefinancierd door de European Crohn’s and Colitis Organization (ECCO), Health Holland/TKI en ZonMW.

IBD trialbureau

Vera Aberkrom

Na het behalen van haar diploma HBO verpleegkunde in 2010 heeft Vera Aberkrom als verpleegkundige op de gastro-intestinale chirurgie gewerkt in het AMC. Tevens heeft zij researchervaring opgedaan bij het Wetenschapsbureau van het Spaarne Gasthuis. Na een aantal jaar als gespecialiseerd wondverpleegkundige / wondconsulent te hebben gewerkt, is zij sinds juli 2019 werkzaam als onderzoeksverpleegkundige / studiecoördinator voor het IBD Trialbureau in het Amsterdam UMC. Vera is erg blij om haar interesse in research te kunnen combineren met de zorg voor patiënten met de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. In 2022 verwacht Vera haar diploma Clinical Research Coördinator te behalen.

Remco van den Berg

Remco van den Berg heeft uitgebreide ervaring in klinisch wetenschappelijk onderzoek. In 2011 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar longkanker. Verder heeft hij gewerkt als arts voor een studie naar de effectiviteit van een vaccin en studies van geneesmiddelen voor hypercholesterolaemie, type 2 diabetes en trombose. Sinds 2014 is hij trial arts bij het IBD Trialbureau van het Amsterdam UMC.

Marlou Braad

Marlou Braad heeft haar diploma tot verpleegkundige behaald in juli 2019. Tijdens haar opleiding heeft zij gewerkt in het LUMC. Daar is zij in aanraking gekomen met IBD patiënten op de interne geneeskunde en dagbehandeling. Na haar opleiding heeft zij een korte tijd op de cardiologie gewerkt in het LUMC. Sinds januari 2020 is zij werkzaam als onderzoeksverpleegkundige voor het IBD Trialbureau in het Amsterdam UMC. Door haar interesse in onderzoek en het feit dat zij patiëntenzorg erg belangrijk vind, is dit volgens Marlou de beste en leukste combinatie. Zij heeft de post-HBO tot IBD verpleegkundige in juni 2021 behaald, hierdoor kan zij patiënten nog beter begeleiden.

Esmé Clasquin

Esmé Clasquin heeft haar opleiding als verpleegkundige aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika gevolgd. Na haar verhuizing naar Nederland is ze 6 jaar werkzaam geweest als researchverpleegkundige op de MDL-afdeling van het VUmc. In 2008 heeft zij de post-HBO-opleiding Researchverpleegkundige (RN) / Clinical Research Coördinator (CRC), en eind 2012 de Masteropleiding Epidemiologie en biostatistiek aan de UVA met succes afgerond. Thans werkt zij als projectmanager voor onderzoeker-geïnitieerd IBD-onderzoek in het Amsterdam UMC.

Maartje Holsbergen

Maartje Holsbergen is als studiecoördinator begonnen op de long poli van het OLVG in 1996. In 1998 behaalde zij haar diploma voor de post HBO opleiding Researchverpleegkunde. Van 2000 tot juli 2006 werkte ze op het IBD Trialbureau van het AMC. Waarna ze als projectcoördinator op de gastro-enterologie afdeling van het LUMC ging werken en zij de MDL Trial Unit opzette. Van 2003 tot en met 2006 studeerde zij Evidence Based Practice aan het AMC/ Universiteit van Amsterdam. Sinds januari 2012 werkt Maartje weer bij het IBD Trialbureau van het Amsterdam UMC. Eerst als studiecoördinator en sinds januari 2016 als trialmanager.

Jitteke de Jong

Jitteke de Jong studeerde in 1999 af als verpleegkundige aan de Hogeschool Leiden. Van 2001 tot 2011 was zij werkzaam als onderzoeksverpleegkundige en klinisch onderzoekscoördinator binnen de onderzoeksgroep Hepato Pancreatico Biliary (HPB) in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam. Als klinisch onderzoekscoördinator werkte zij aan verschillende onderzoeksprojecten. Zij was verantwoordelijk voor onder andere het includeren van patiënten, indienen van protocollen bij de METC, datamanagement, begeleiden van studenten en het goed uitvoeren van het studieprotocol. Sinds februari 2011 werkt Jitteke als klinisch onderzoekscoördinator bij het IBD Trialbureau in het Amsterdam UMC.

Jojan Meppelink

Jojan Meppelink ronde in 2018 haar bachelor biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen af met een focus op het immuunsysteem. Dit werd gevolgd door de master Infection&Immunity aan de Universiteit Utrecht die zij in 2021 behaalde. Hierna heeft zij kort als project medewerker bij Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra gewerkt. Sinds juni 2022 is zij werkzaam als klinische onderzoekscoördinator voor het IBD Trialbureau in het Amsterdam UMC. In deze functie is het de patiëntenzorg die zij belangrijk vind. De combinatie met het klinisch onderzoek maakt het werk erg leuk en uitdagend.

Mirjam van der Spek

Mirjam van der Spek is een ervaren verpleegkundige en tevens een gediplomeerd klinisch onderzoekscoördinator. Sinds 1997 is zij verantwoordelijk geweest voor een groot aantal onderzoeken binnen het AMC, eerst bij de anesthesie en vanaf 1999 bij het IBD Trialbureau. Hier heeft zij meer dan 150 IBD onderzoeken gecoördineerd, waarbij zij bij alle aspecten van klinisch onderzoek betrokken is geweest: het beoordelen en implementeren van klinische studies, het indienen van studies bij de Medisch Ethische Commissie, het organiseren van de studiebezoeken en het verzamelen en registreren van onderzoeksgegevens. Mirjam vindt het van groot belang dat de IBD studies in het Amsterdam UMC worden uitgevoerd volgens de hoogste internationale kwaliteitsstandaarden van Good Clinical Practice.

Marloes Zwart

Marloes Zwart is als radiodiagnostisch laborant en echografist in 2000 begonnen op de afdeling radiodiagnostiek in het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht. Hier heeft ze vijf jaar gewerkt en tegelijkertijd de opleiding gezondheidswetenschappen gevolgd aan de Universiteit van Maastricht. Van 2007 tot 2020 heeft Marloes als projectmanager gewerkt bij Clinical Research Organisaties en farmaceuten. Sinds juli 2020 werkt ze als projectmanager bij het trialbureau en is zij verantwoordelijk voor onderzoeker-geïnitieerd IBD-onderzoek.

IBD biobank

Hans Paulich

Analyseren en onderzoeken is de rode draad in de carrière van Hans Paulich. Na de opleiding tot Klinisch Chemisch Analist heeft hij gewerkt in de automatisering, als projectmedewerker bij de KNLTB, als onderzoeker bij de omroep en als onderzoek coördinator bij het Zorgnetwerk. En nu sinds 2 jaar bij de IBD biobank in het Amsterdam UMC. Voor de biobank verzamelen we materiaal van patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa wat we voor onderzoek voor het behandelen van deze ziektes kunnen gebruiken

Rishand Ramkisoen

Rishand Ramkisoen studeerde in 2017 af als medisch analist aan het Natuurtechnisch Instituut MBO in Suriname. Vanaf 2016 heeft hij in diverse laboratoria gefunctioneerd als parttime analist en van 2019 tot en met 2021 als fulltime medisch analist. In het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, welke tevens de grootste laboratorium is in Suriname. Naast zijn medische achtergrond heeft hij ook als marketing executive diverse projecten gecoördineerd voor Digicel Suriname en is hij ook bezig met het afronden van zijn HBO in ICT & Business management. Na zijn plafond bereikt te hebben in Suriname vertrok hij in februari 2021 naar Nederland voor verdere studie, ontwikkeling en nieuwe uitdagingen, waar hij sinds 1 Maart 2021 werkzaam is in het Amsterdam UMC als IBD biobanker op de afdeling MDL. Heel nieuwsgierig om te leren en te participeren in onderzoekingen is hij ervaring aan het opdoen om in de toekomst ook zelf onderzoeker te worden en zijn bijdrage te leveren aan de wetenschap.

Inge van Welsen

Inge van Welsen is als gezondheidskundige vanaf 1999 werkzaam geweest als trial manager in de lijns zorg bij een wetenschappelijk onderzoeksinstituut in Almere. Na haar pensioengerechtigde leeftijd, is zij in 2020 als IBD biobanker begonnen in het Amsterdam UMC. Het doel is om de IBD biobank zowel kwantitatief als kwalitatief naar een hoger plan te tillen.

IBD Arts-onderzoekers

Emma van Andel

Emma van Andel behaalde haar MSc Geneeskunde in 2014 aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar studie werkte zij twee jaar als arts-assistent Interne geneeskunde en MDL in het Noordwest te Alkmaar. Vanaf 2017 focuste zij zich aldaar bij de vakgroep MDL op het verbeteren en uniformeren van de IBD zorg. Dit project groeide uit tot een perifeer onderzoekstraject naar Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) bij IBD patiënten. Het onderzoek richt zich voornamelijk op de kwaliteit van bestaande PROMs en het beschikbaar maken van PROMs voor Nederlandse IBD patiënten. Dit doet zij onder begeleiding van dr. Van Asseldonk (Noordwest), dr. Mokkink (COSMIN; Amsterdam UMC), Dr. de Boer en prof. Bouma (Amsterdam UMC). Zij is met name in het Noordwest ziekenhuis te vinden.

Suzanne Anjie

Suzanne Anjie studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en studeerde in 2020 cum laude af. Hierna heeft zij als arts-assistent bij de Maag-, Darm- en Leverziekten gewerkt in Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar, het AMC en het VUmc. In 2021 is zij gestart met onderzoek naar het optimaliseren van de behandeling van patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa onder begeleiding van dr. Gecse, dr. Löwenberg en prof. dr. D’Haens. De focus van dit onderzoek ligt op biologische medicijnen zoals infliximab, adalimumab en vedolizumab, waarbij o.a. gekeken wordt hoe deze effectieve maar dure medicijnen zo efficiënt mogelijk ingezet kunnen worden.

Marte Becker

Marte Becker heeft de studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam in 2018 afgerond. Tijdens haar studie deed zij onderzoek naar het effect van infliximab op fibrose bij patiënten met de ziekte van Crohn. Na haar afstuderen is zij begonnen met haar promotie onderzoek in het Tytgat Instituut onder supervisie van dr. Wildenberg, dr. Buskens en prof. dr. de Jonge. Haar onderzoek richt zich op het ontstaan van fistels bij patiënten met de ziekte van Crohn. Het doel van het onderzoek is om genen te vinden die aan het ontstaan van fistels ten grondslag liggen en passende medicatie hiervoor te vinden. Daarnaast probeert zij de distributie van immuun cellen in het mesenteriale vet bij patiënten met IBD-patiënten in kaart te brengen.

Melanie Bénard

Melanie Bénard studeerde geneeskunde en psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar geneeskunde opleiding ronde ze eind 2017 af. Aansluitend heeft zij een jaar ervaring opgedaan als arts-assistent op de afdeling en polikliniek Maag-Darm-Leverziekten in Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar. In juli 2019 is zij gestart met haar promotieonderzoek naar het microbioom en feces transplantatie bij colitis ulcerosa onder begeleiding van prof. dr. Ponsioen en dr. Hugenholtz. Zij coördineert de TURN2 trial waarbij gekeken wordt naar de effectiviteit en veiligheid van feces transplantatie door speciaal geselecteerde feces donoren.

Estefany Burniol Ruiz

Estefany Burniol Ruiz studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en studeerde in februari 2017 af. Na haar afstuderen heeft zij 10 maanden werkervaring opgedaan als ANIOS interne geneeskunde in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. In december 2017 is zij gestart met haar promotieonderzoek onder begeleiding van Prof. Dr. Mebius (Moleculaire Celbiologie en Immunologie) en Prof. Dr. Bouma (Maag-Darm-Leverziekten). Haar onderzoek is gericht op de identificatie van nieuwe biomarkers voor vroege detectie van (re)activatie van IBD met een focus op de ziekte van Crohn. In 2019 werd haar project onderdeel van het TIMID-consortium. Met TIMID wordt er gekeken naar immuuncelveranderingen in PBMC’s bij verschillende immuungemedieerde ziekten. Binnen het consortium zal de data van alle specialismes gecombineerd worden om zo beter inzicht te krijgen in deze ziekten.

Djuna de Jong

Djuna de Jong studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde in 2018 haar diploma. Tijdens haar studie deed zij onderzoek naar ziekteactiviteit van de (pre-)pouch in het Amsterdam UMC en endoscopische scores bij colitis ulcerosa in Guy’s and St. Thomas’ Hospitals in Londen. In januari 2019 is zij gestart met haar promotieonderzoek onder supervisie van Prof. Dr. D’Haens, Prof. Dr. Ponsioen en Dr. Duijvestein. Haar onderzoek richt zich op het staken van anti-TNF bij de ziekte van Crohn (CEASE-trial) en nieuwe therapieën voor de behandeling en preventie van pouchitis.

Vincent Joustra

Vincent Joustra studeerde Geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en behaalde in december 2018 zijn diploma. Tijdens zijn studie deed hij onderzoek naar risicofactoren voor het ontwikkelen van postoperatief recidief bij de ziekte van Crohn. In januari 2019 is hij gestart met zijn promotieonderzoek onder begeleiding van prof. dr. G. D’Haens, prof. dr. W. de Jonge en dr. P. Henneman wat zich voornamelijk richt op predictieve biomarkers voor therapie respons bij de ziekte van Crohn. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een ‘multi-omics’ aanpak. Het uiteindelijke doel is de ontwikkeling van een algoritme waarmee op voorhand therapierespons voorspelt kan worden.

Maartje van Meeberg

Maartje van de Meeberg behaalde in 2015 haar diploma voor de studie Geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na een periode als ANIOS gewerkt te hebben op de afdeling Maag-Darm-Leverziekten in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, startte ze in 2016 aan de opleiding tot maag-darm-leverarts in het UMC Utrecht. Tijdens de opleiding werd interesse gewekt in wetenschap en klinische farmacologie , wat uitmondde in een promotietraject naar therapeutic drug monitoring van de conventionele middelen voor IBD (mesalazine en methotrexaat). Onder begeleiding van prof. dr. G. Bouma en prof. dr. R. de Jonge uit het Amsterdam UMC, met intensieve samenwerking met het UMC Utrecht, onderzoekt ze of bepalingen van medicijnspiegels de behandeling van de patiënt kan verbeteren.

Bregje Mol

Bregje Mol studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde in 2020 haar diploma. Tijdens haar studie werkte zij mee aan de LIRIC trial waarbij medicamenteuze behandeling met infliximab werd vergeleken met chirurgie bij de behandeling van de ziekte van Crohn. In april 2020 is zij gestart met haar promotieonderzoek onder supervisie van Prof. Dr. Ponsioen. Haar onderzoek richt zich op het ziektebeloop van primair scleroserende cholangitis (PSC) – een galwegziekte die een sterk verband heeft met IBD.

Lieven Mulders

Lieven Mulders studeerde Geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en studeerde af in 2019. Daarnaast behaalde hij verschillende diploma’s aan het Russische conservatorium van Parijs. Na zijn studie heeft hij ervaring opgedaan als arts-assistent bij de afdeling Maag-Darm-Leverziekten in het OLVG Amsterdam. In september 2020 begon hij een promotietraject onder leiding van prof. dr. D’Haens en dr. Gecse aan het Amsterdam UMC. Het onderzoek zal zich richten op predictieve biomarkers voor perianale fistels bij de Ziekte van Crohn.

Lotte Oldenburg

Lotte Oldenburg studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en ronde haar studie af in 2021. Daarna heeft ze 9 maanden gewerkt als arts-assistent op de afdeling en polikliniek Maag-Darm-Leverziekten in het Noordwest ziekenhuis in Alkmaar. In september 2022 is ze gestart met haar promotieonderzoek onder begeleiding van prof dr D’Haens en dr Grootjans. Haar onderzoek richt zich op patiënten die na een operatie voor Crohn weer een opvlamming krijgen. Het doel van deze studie is om specifieke immuuncellen te vinden die ten grondslag aanliggen aan deze opvlamming na operatie. Daarnaast doet ze onderzoek naar predictieve biomarkers voor de therapierespons bij colitis ulcerosa.

Joep van Oostrom

Joep van Oostrom studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en studeerde in 2018 af. Aansluitend heeft hij als arts-assistent gewerkt op de intensive care in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en op de afdeling Maag-Darm-Leverziekten van het Amsterdam waar hij in aanraking kwam met inflammatoire darmziekten en hier interesse voor kreeg. Sinds september 2020 is hij arts-onderzoeker onder begeleiding van prof. D’Haens en dr. Gecse. Zijn onderzoek focust zich op het verbeteren van de behandeling van ernstige opvlammingen van colitis ulcerosa en kwaliteit van leven van patiënten met inflammatoire darmziekten.

Maarten Pruijt

Maarten Pruijt studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde in 2019 zijn diploma. Na zijn afstuderen heeft hij gewerkt als arts-assistent bij de Interne geneeskunde in het OLVG en bij de Maag-Darm-Leverziekten in het Amsterdam UMC. Sinds februari 2021 is hij arts-onderzoeker onder begeleiding van Prof. Dr. D’Haens en Dr. Gecse. Zijn onderzoek focust zich met name op de inzet van darm echografie bij IBD patiënten, bijvoorbeeld na een darm operatie bij de ziekte van Crohn. Met echografie kan de terugkeer van de ziekte mogelijk al eerder en gemakkelijker gezien worden, hierdoor kan er beter medicamenteus behandeld worden om een nieuwe operatie te voorkomen. Daarnaast doet hij onderzoek naar predictieve biomarkers voor therapierespons bij colitis ulcerosa en onderzoekt hij de werking van een nieuw geneesmiddel bij colitis ulcerosa patiënten, deucravacitinib.

Maud Reijntjes

Maud Reijntjes studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is na haar bachelor die zij haalde in 2017 begonnen met het onderzoek naar behandeling van naadlekkage na pouch-chirurgie. Momenteel doet zij een MD/PhD bij de IBD-chirurgie onder begeleiding van professor Bemelman en dokter Buskens. Haar onderzoek focust zich op het effect van een appendectomie op het ziektebeloop van refractaire colitis ulcerosa-patiënten en de juiste benadering van zowel pouch-chirurgie als pouch-falen.

Job Saris

Job Saris studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde zijn diploma in 2018. Tijdens zijn studie heeft hij onder andere onderzoek gedaan naar de oorzaak van jeuk bij patiënten met cholestatische leverziekten. Na zijn afstuderen is hij begonnen aan een promotietraject in het Amsterdam UMC, onder supervisie van dr. J. Grootjans, Prof. G. D’Haens en dr. M. Wildenberg. Zijn promotieonderzoek richt zich met name op de rol van het peritoneale (buikholte) immuunsysteem in patiënten met de ziekte van Crohn en patiënten met kanker van het maag-darmstelsel. Het doel is om de rol van het peritoneale immuunsysteem beter te begrijpen en bij te dragen aan nieuwe (therapeutische) inzichten.

Christoph Teichert

Christoph Teichert studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde zijn diploma in 2021. Na zijn afstuderen heeft hij gewerkt als arts-assistent bij de afdeling Interne geneeskunde en de polikliniek Maag-Darm-Leverziekten in het TerGooi ziekenhuis. Sinds juni 2022 is hij arts-onderzoeker onder begeleiding van Prof. Dr. D’Haens en Dr. Gecse. Zijn onderzoek focust zich op de inzet van darm echografie bij IBD patiënten, waaronder het ontwikkelen van echografie scores en de rol van transmurale ziekte.

Eva Visser

 

Adriaan Volkers

Adriaan Volkers ronde zijn studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam af in 2019 met een wetenschappelijke stage in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Na een half jaar als ANIOS beschouwende specialismes gewerkt te hebben in het Amstelland ziekenhuis is hij eind 2019 begonnen met promotieonderzoek naar IBD. Zijn onderzoek focust zich op verschillende behandelingen van zowel de ziekte van Crohn als colitis ulcerosa en nieuwe manieren om ziekteactiviteit en behandeling beter te monitoren. Daarnaast werkt hij mee aan een studie naar het effect van een auto-immuunziekte en afweer onderdrukkende medicatie op Covid-19.