IBD hotline: 020 – 566 66 90

Paramedisch

IBD zorg

Deze website biedt informatie voor patiënten en hun naasten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

Medewerkers

Medisch Maatschappelijk Werk

Jacintha Jenniskens

Jacintha Jenniskens werkt sinds 2003 in het Academisch Medisch Centrum als medisch maatschappelijk werker. Jarenlang heeft zij op de verpleegafdelingen gewerkt, met name op de Maag-Darm-Leverziekten, Niertransplantatie en Algemene Interne Geneeskunde. Sinds een paar jaar werkt zij voor het grootste gedeelte in de polikliniek, o.a. gespecialiseerd in de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. In de 18 jaar die zij voor de IBD werkt, heeft zij veel geleerd over de impact die IBD kan hebben op iemands leven. In het Amsterdam UMC krijgt zij de vrijheid om patiënten zo kort of lang te begeleiden als wenselijk is. De begeleiding richt zich op het omgaan met IBD, maar daarbij kunnen alle facetten van het leven aan bod komen; hoe vertel je op je werk dat je een chronische ziekte hebt? Hoe kun je reizen met een stoma? Hoe kun je omgaan met moeheid?
Nieuwe patiënten worden één keer gezien in het Amsterdam UMC, zodat er live kennis gemaakt kan worden. Daarna kan de begeleiding via videobellen, op de poli in het Amsterdam UMC, of telefonisch.

Medisch Psycholoog

Floor Bennebroek

Floor Bennebroek Evertsz’ is als klinisch psycholoog opgeleid aan de Universiteit van Amsterdam en zij heeft vervolgens een postdoctorale opleiding gevolgd tot klinisch psycholoog (BIG). Zij is gespecialiseerd in de inflammatoire darmziekten met co morbide angst- en depressie stoornissen en post traumatische stress. Zij is verbonden aan de Afdeling Medische Psychologie van het Amsterdam UMC. In 2017 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift getiteld: Quality of life, Anxiety, Depression in patients with Inflammatory Bowel Disease: from screening to the effect of a Cognitive behavioural Intervention. Zij heeft een evidenced based cognitieve gedragstherapeutische interventie ontwikkeld specifiek gericht op angst (waaronder trauma’s) en depressie klachten bij patiënten met IBD. Naast patiëntenzorg houdt zij zich bezig met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van innovatieve psychologische interventies voor patiënten met een chronisch ziekte, specifiek voor IBD.

Diëtetiek

Nicolette Wierdsma

Nicolette heeft in 1997 haar opleiding Voeding en Diëtetiek afgerond aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en in 1999 de opleiding Voeding en Gezondheid aan de Wageningen Universiteit. Sinds 2000 is ze met veel plezier werkzaam als diëtist in het Amsterdam UMC voor de afdeling Maag-Darm-Leverziekten. Ze is onder leiding van prof Chris Mulder en dr Ad van Bodegraven in 2015 gepromoveerd (‘To keep a balance in disease specific intestinal insufficiency. Diagnostics and practical nutritional aspects’). Binnen haar werk houdt ze zich met name bezig met de poliklinische dieetbehandeling van patiënten met (risico op) darmfalen en inflammatoire darmziekten. Ze werkt daartoe veel samen met prof Gerd Bouma en de IBD-verpleegkundigen. Ze is mede-auteur van Nederlandse dieetbehandelrichtlijnen IBD en Europese ESPEN voeding bij IBD richtlijnen. Van 2015-2018 was ze lid van de Europese werkgroep D-ECCO (dieticians of ECCO (European Crohn’s and Colitis Organisation)). Ze is tevens coördinator onderzoek en lid van het MT bij de afdeling Diëtetiek en Voedingswetenschappen.

Fleur Wijers

In 2017 heeft Fleur de opleiding Voeding en diëtetiek afgerond aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in Nijmegen. Daarna heeft Fleur naast haar werk als diëtist in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede in 2019 haar Master diploma in de gezondheidswetenschappen gehaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Sinds 2019 is Fleur werkzaam als diëtist in het Amsterdam UMC. Haar focus ligt op het poliklinisch begeleiden van patiënten van de specialismen Maag-Darm-Leverziekten, colorectale chirurgie en verloskunde.