IBD hotline: 020 – 566 66 90

MDL

IBD zorg

Deze website biedt informatie voor patiënten en hun naasten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

Medewerkers

IBD Medisch Specialisten

Nanne de Boer

Nanne de Boer is sinds 2011 maag-darm-leverarts in het Amsterdam UMC met als aandachtsgebied inflammatoire darmziekten (IBD), dit nadat hij zijn opleiding in het Spaarne Gasthuis en VU medisch centrum had afgerond. Eerder promoveerde hij (2007, Vrij Universiteit te Amsterdam) op de farmacologie van thiopurine therapie ter behandeling van IBD, met als belangrijkste doelen het zo optimaal inzetten hiervan (zoveel mogelijk werking en zo min mogelijk bijwerking) en de drug rediscovery van de vergeten thiopurine thioguanine. Naast deze doorlopende onderzoekslijn, leidt hij ook het onderzoek naar fecale niet-invasieve biomarkers ter detectie en follow-up van IBD alsook dikke darm poliepen en kanker. In het bijzonder worden vluchtige organische verbindingen, microbioom en aminozuren bestudeerd in de ontlasting. Hij is op dit moment ook secretaris van het Nederlandse IBD research netwerk Initiative on Crohn’s and Colitis (ICC). En is hij voorzitter van de Nederlandse IBD richtlijnen commissie. Zijn speciale aandacht in de kliniek gaat uit naar zwangerschap en IBD, de transitie van de kinderleeftijd naar volwassenheid en optimaal inzetten van medicatie.

Gerd Bouma

Gerd Bouma is sinds 2009 als maag-darm-leverarts werkzaam in het Amsterdam UMC (toenmalig VUmc). Binnen het vakgebied heeft Gerd zich verder gespecialiseerd in patiënten met chronische ontstekingsziekten van de darm. De laatste jaren zijn er een heleboel ontwikkelingen in de geneeskunde en zijn we in staat een groot aantal ziekten steeds beter te behandelen. Dat geldt zeker ook voor chronische ontstekingsziekten. Maar bescheidenheid is op zijn plaats: er is nog heel veel werk te doen. Dat is voor Gerd het uitdagende aan werken in een academisch ziekenhuis; dat zorg voor de patiënt hand in hand gaat met wetenschappelijk onderzoek, het opleiden van nieuwe generaties artsen en we met zijn allen kunnen bijdragen aan nog betere zorg voor u als patiënt.

Geert D’Haens

Geert D’Haens werd aangesteld als hoofd van de groep inflammatoire darmziekten van het Amsterdam UMC (toenmalig AMC) in december 2010 en tegelijk als Hoogleraar Inflammatoire Darmziekten aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is internist en gastroenteroloog opgeleid in de universitaire ziekenhuizen van Leuven en de University of Chicago in de USA. Reeds vroeg in zijn carrière specialiseerde D’Haens zich in de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa; zijn doctoraatsthesis in 1996 behandelde het vroegtijdig recidief van de ziekte van Crohn na een operatie. Van 1999 tot 2011 creëerde en leidde Geert D’Haens het Imelda GI Clinical Research Center in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden, België, waar vele nieuwe medicijnen voor IBD en darmkanker worden getest. Geert D’Haens was voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Gastroenterologie (www.vvge.be) en hij is medestichter en nu erelid van de Europese Crohn en colitis organisatie ECCO (www.ecco-ibd.eu). Als wereldwijd ‘key opinion leader’ voor IBD is hij momenteel chairman-elect van de Internationale Organisatie voor IBD IOIBD (www.ioibd.org) en medisch directeur van Robarts Clinical Trials Europe (www.robartsclinicaltrials.com), een academische research organisatie met hoofdkwartier in London, ON, Canada die zich toelegt op geneesmiddelenontwikkeling voor IBD. Tot nog toe publiceerde Geert D’Haens meer dan 250 wetenschappelijke artikelen.

Krisztina Gecse

Krisztina Gecse studeerde in 2004 summa cum laude af aan de Universiteit van Szeged in Hongarije. Zij is opgeleid tot internist en maag-darm-leverarts aan de Universiteit van Szeged. Tijdens haar promotieonderzoek bracht zij een periode van vijftien maanden door in het INRA-EI Purpan in Toulouse bij Prof. Lionel Bueno. In 2012 promoveerde zij op het proefschrift getiteld: The Role of Gut Permeability and Serine-proteases in the Pathomechanism of Irritable Bowel Syndrome and Inflammatory Bowel Diseases. Sinds 2012 specialiseerde zij zich in de behandeling van patiënten met een inflammatoire darmziekte. Eerst in het Academisch Medisch Centrum (AMC) als fellow, en van 2013 tot 2017 aan de Semmelweis Universiteit in Boedapest als staflid MDL. Krisztina Gecse was voorzitter van de Hongaarse Vereniging voor Jonge Gastroenteroloogen en zij is nu lid van de Klinische Commissie van de Europese Crohn en Colitis Organisatie ECCO (www.ecco-ibd.eu). In mei 2017 werd zij aangesteld als staflid op de afdeling Maag-Darm-Leverziekten van het Amsterdam UMC. Haar aandacht binnen de IBD zal zich me name richten op perianale ziekte bij Crohn, recidief na een operatie van de ziekte van Crohn, zwangerschap en IBD en transitie van kinderleeftijd naar volwassenen. Zij is tevens betrokken bij onderzoek welke zich richt om de behandeling van IBD te verbeteren en te personaliseren.

Rogier Goetgebuer

Rogier Goetgebuer is sinds september 2021 aangesteld bij het Amsterdam UMC als staflid binnen de groep inflammatoire darmziekten (IBD). Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en rondde zijn opleiding tot Maag-darm-leverarts af in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. In Rotterdam startte hij met wetenschappelijk onderzoek binnen het thema virale infecties en complicaties bij patiënten met inflammatoire darmziekten. Na zijn opleiding heeft enkele maanden als advanced IBD fellow gewerkt in het Mount Sinai Hospital in Toronto in Canada. Hij is in beide centra nog betrokken bij verschillende wetenschappelijke projecten, onder andere naar de respons op het COVID-19 vaccin bij patiënten met inflammatoire darmziekten. Daarnaast heeft hij enkele maanden endoscopische onderzoeken verricht bij Bergman Clinics te Bilthoven. Rogier Goetgebuer nam als eerste MDL-arts in opleiding van 2016 tot en met 2019 deel aan de IBD-commissie van de Nederlandse Vereniging van Maag-darm-leverartsen (NVMDL) en was binnen deze commissie onder andere betrokken bij de vormgeving van het aandachtsgebied IBD binnen de opleiding. Als MDL-arts is hij nu betrokken bij patiëntenzorg voor patiënten met IBD en wetenschappelijk onderzoek.

Joep Grootjans

Joep Grootjans behaalde zijn artsexamen in 2007 Cum Laude, waarna hij promotieonderzoek deed bij de vakgroep chirurgie aan de Universiteit van Maastricht. In 2012 promoveerde hij Cum Laude, waarna hij zijn opleiding tot Maag-Darm- en Leverarts startte in het Academische Medisch Centrum (AMC). Hij onderbrak zijn klinisch opleiding om gedurende 3 jaar (2014-2017) postdoctoraal onderzoek te doen op Harvard (Boston, USA), waar hij onderzoek deed naar de mechanismes die leidden tot chronische ontsteking in de darm. Na het afronden van zijn specialisatie tot MDL arts is hij sinds begin 2021 staflid bij de Maag-Darm- en Leverziekten in het Amsterdam UMC, met als aandachtsgebieden IBD en colorectaal carcinoom. Hij combineert de klinische zorg met translationeel onderzoek, en leidt een onderzoeksteam in het Tytgat Instituut.

Mark Löwenberg

Mark Löwenberg is als maag- darm- leverarts opgeleid in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in inflammatoire darmziekten. In 2000, deed Löwenberg wetenschappelijke ervaring op aan Harvard Medical School (Dana Farber Cancer Institute) in Boston en bij het biotech bedrijf Crucell in Leiden (tegenwoordig onderdeel van Johnson & Johnson). Van 2003 tot 2006 deed hij zijn promotieonderzoek in het AMC, waarbij de interactie werd bestudeerd tussen cellulaire signaal transductie in immuuncellen en therapeutische interventies bij inflammatoire darmziekten. Hij behaalde zijn doctoraat in 2006. Löwenberg rondde zijn opleiding tot MDL-arts af in maart 2012. Tijdens zijn specialisatie bracht hij een periode van drie maanden door in het Gasthuisberg in Leuven. Dr. Löwenberg is werkzaam in het Amsterdam UMC als MDL-arts en is actief betrokken bij patiëntenzorg en klinisch en translationeel wetenschappelijk onderzoek. Zijn interesse gaat onder andere uit naar het optimaliseren van de behandeling van patiënten met inflammatoire darmziekten, onderzoek en behandeling van intestinale fibrose met speciale aandacht voor imaging (o.a. endoscopie, video capsule endoscopie en cross-sectionele imaging).

Cyriel Ponsioen

Cyriel Ponsioen is opgeleid tot internist in het VU Medisch Centrum. Daarna volgde hij de opleiding tot gastroenteroloog bij Guido Tytgat in het Academisch Medisch Centrum (AMC), waar hij in 2000 promoveerde op het proefschrift getiteld: Etiological and Clinical Studies in Primary Sclerosing Cholangitis. Na een aantal jaren perifeer gewerkt te hebben werd hij in 2007 aangesteld als senior staflid op de afdeling Maag-Darm-Leverziekten van het Amsterdam UMC (toenmalig AMC). De focus van zijn klinische- en researchactiviteiten ligt op IBD en PSC. Hij is trekker van microbiota research in IBD. Hij heeft een sterke researchlijn opgebouwd inzake epidemiologie en ziektebeloop van PSC en hij leidt een researchlijn inzake de ontbrekende schakel tussen de dikke darm en de galwegen. Dr. Ponsioen vertegenwoordigt het Amsterdam UMC in het academische netwerk van IBD-experts, het Initiative on Crohn’s and Colitis (ICC) in Nederland, en hij is voorzitter van de clinical working group van de International PSC Study Group. Op 5 juni 2018 is dr. Ponsioen benoemd tot hoogleraar Maag-Darm-Leverziekten, in het bijzonder inflammatoire darm- en galwegziekten.

IBD Verpleegkundig Specialisten

Maria de Jong

In 2002 heeft Maria de Jong de HBO-V afgerond en is zij op de verpleegafdeling van de MDL/Interne gaan werken in het AMC, waar ze zich uiteindelijk heeft ontwikkeld tot senior verpleegkundige ‘Kwaliteit & Innovatie’. In 2007 is zij aanvankelijk begonnen als IBD-verpleegkundige op de IBD polikliniek en betrokken geweest bij het Parelsnoer Initiatief (PSI) om in 2010 – na het behalen van haar Master ‘Advanced Nursing Practice’ als eerste verpleegkundig specialist in het Amsterdam UMC (AMC) aan de slag te gaan. Haar focus ligt op de kwaliteit van zorg voor de IBD-patiënten, coördineren van het IBD Netwerk Amsterdam (INA) en abdominale echografie.

Bart Müskens

Bart Müskens is sinds 2013 werkzaam als verpleegkundige en is na een jaar ervaring op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, opgeleid tot endoscopieverpleegkundige in het Meander MC in Amersfoort. Daarna heeft hij ruim vijf jaar in het UMC Utrecht als endoscopieverpleegkundige en verpleegkundige op de dagbehandeling MDL gewerkt, waarvan de laatste twee jaar grotendeels als IBD-verpleegkundige op de polikliniek. Sinds februari 2021 werkt Bart in het Amsterdam UMC, en vanaf augustus 2022 is hij werkzaam als verpleegkundig specialist IBD. 

Suzan Stolte

Suzan Stolte is verpleegkundig specialist IBD in het Amsterdam UMC. Zij heeft haar bachelor diploma behaald in bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, en heeft in 2016 haar Master diploma als Nurse Practitioner aan de InHolland Hogeschool te Amsterdam behaald. In 1988 heeft Suzan haar verpleegkundige opleiding afgerond in het AMC in Amsterdam. Na een aantal jaren buiten de zorg is zij in 2003 weer aan de slag gegaan in de zorg als data manager voor trauma registratie. Sinds 2006 werkt Suzan op de IBD polikliniek. Hier heeft zij de ervoor gezorgd dat patiënten gemakkelijk terecht kunnen voor hulp en informatie over hun ziekte, de medicatie, onderzoeken en overige problemen gerelateerd aan hun ziekte.

Petra Waaijenberg

Petra Waaijenberg werkt als verpleegkundig specialist IBD in het Amsterdam UMC. In 1997 begonnen als Bewegingswetenschapper en in 2001 de master behaald. Vervolgens een aantal jaren in de zorg voor mensen met een lichamelijke handicap gewerkt en in 2006 begonnen aan de duale opleiding verpleegkunde in het VUmc. In 2010 afgestudeerd op de verpleegafdeling MDL/Interne met psychosociale aspecten rondom IBD als afstudeerscriptie. Sinds 2012 is Petra werkzaam als IBD verpleegkundige op de polikliniek en sinds 2014 werkzaam als verpleegkundig specialist IBD. Nevenfuncties zijn een gastdocentschap aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voor IBD verpleegkundigen, betrokkenheid bij het landelijk netwerk van IBD verpleegkundigen (NIBD/V&VN MDL). Een speciale interesse heeft Petra in de zorg voor zwangere vrouwen, jong volwassenen en patiënten met PSC naast de IBD.

Nicole Berkers

In 2009 heeft Nicole Berkers de HBO-V afgerond aan de Hogeschool Utrecht. Hierna heeft zij vier jaar als verpleegkundige gewerkt op de afdeling gastro-intestinale chirurgie in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Tegelijkertijd heeft Nicole de opleiding gezondheidswetenschappen gevolgd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waarna zij in 2012 haar Master diploma behaalde in International Public Health. Vanaf 2014 heeft Nicole gewerkt als research coördinator bij het IBD Trialbureau in het Amsterdam UMC. Sinds september 2022 is zij werkzaam als verpleegkundig specialist IBD op de polikliniek. Haar streven is een brug te slaan tussen IBD patiëntenzorg en IBD research.