IBD hotline: 020 – 566 66 90

Kindergeneeskunde

IBD zorg

Deze website biedt informatie voor patiënten en hun naasten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

Medewerkers

IBD kinderartsen

Marc Benninga

Marc Benninga studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na het beëindigen van zijn studie startte hij als arts-onderzoeker bij de afdeling kindermaag-darm-leverziekten van het Emmakinderziekenhuis/AMC onder leiding van Jan Taminiau en Hans Büller. Het onderwerp van zijn onderzoek was obstipatie en fecale incontinentie op de kinderleeftijd. Na het afronden van zijn proefschrift werd hij opgeleid tot kinderarts in het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht. Vervolgens vertrok hij naar “The Women’s and Children’s Hospital” in Adelaide, Australië waar hij onderzoek deed naar de ontwikkeling van de motoriek van de slokdarm bij premature zuigelingen. Dit onderzoek deed hij samen met Geoff Davidson en Taher Omari. Deze onderzoeksperiode leidde tot op heden tot een zeer vruchtbare samenwerking. In 1999 keerde hij terug naar het Emmakinderziekenhuis/AMC waar hij opgeleid werd tot kinderarts MDL. Sinds 2001 is Marc Benninga hoofd van de afdeling kinder MDL van het Amsterdam UMC (toenmalig AMC). De focus van het wetenschappelijk onderzoek van deze afdeling richt zich op gastro-oesofageale reflux, buikpijn en defecatiestoornissen, inflammatoire darmziekte en obesitas en leverziekten bij kinderen.

Angelika Kindermann

Angelika Kindermann studeerde geneeskunde aan de Ludwig-Maximiliaans-Universiteit in München, Duitsland. Zij promoveerde in 1996. Na 5 jaar opleiding tot kinderarts, verhuisde zij in 2002 naar Nederland en volgde haar 3-jarige opleiding tot Kinderarts-Maagdarmleverziekten in het VUmc en LUMC. In 2006 kwam zij naar het Emma Kinderziekenhuis/AMC als kinderarts en waarnemend hoofd Kinder-MDL. De focus van haar klinische zorg en onderzoek is Inflammatoire darmziekten en voedingsproblemen bij kinderen in het Amsterdam UMC. Zij is lid van de European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN), de European Helicobacter pylori study Group en de Duitse en Nederlandse Vereniging voor Kindergastroenterologie, de Nederlandse Vereniging KiCC (Kids with Crohn & Colitis), de commissie voeding van de Nederlandse vereniging voor kindergeneeskunde, het Platvorm “Gezonde voeding” en de commissie ondervoeding / malnutritie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Johan van Limbergen

Als kinderMDL-arts in Amsterdam UMC, ligt de focus van Johan van Limbergen op de behandeling van inflammatoire darmziekten. In zijn onderzoeksgroep richten zij zich op de rol van de darmflora (het microbioom) in IBD en hoe ze dit door behandeling van bijvoorbeeld voeding, antibiotica, of ontstekingsremmers kunnen verbeteren.