IBD Research Fellows

Sara van Gennep, arts-onderzoeker

Sara van Gennep studeerde Geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en behaalde in december 2015 haar diploma. Tijdens haar studie deed zij klinisch onderzoek naar de kwaliteit van leven bij colitis ulcerosa patiënten in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam en het Universitair Ziekenhuis Leuven. In januari 2016 is zij gestart met haar promotieonderzoek naar de effectiviteit van optimale thiopurine therapie bij patiënten met colitis ulcerosa (OPTIC studie), een samenwerking tussen het AMC en het VUmc. Zij doet dit onder supervisie van prof. dr. D’Haens en dr. Löwenberg in het AMC en dr. de Boer in het VUmc.

Merle Stellingwerf, arts-onderzoeker

Merle Stellingwerf heeft in 2014 haar Bachelor geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam gehaald. Hierna heeft zij een half jaar onderzoek gedaan in het St. Mark’s Hospital in Londen, ziekenhuis gespecialiseerd in aandoeningen van de dikke darm. In 2015 is zij aan haar master in het Academisch Medisch Centrum begonnen en wegens de start van haar promotieonderzoek in 2016 zal zij deze later vervolgen. Zij is nu werkzaam op de afdeling Chirurgie en Maag-, Darm- en Leverziekten onder begeleiding van prof. dr. Bemelman, prof. D’Haens en dr. Buskens. Hier coördineert zij de ACCURE trial, een studie waarbij wordt gekeken naar het effect van een appendectomie op het ziektebeloop van colitis ulcerosa. Daarnaast zal zij de PISA trial vervolgen, een studie gericht op de multimodale behandeling van perianale fistels bij patiënten met de ziekte van Crohn.

toerToer Stevens, arts-onderzoeker

Toer Stevens, geboren en getogen in Amsterdam, studeerde geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen alwaar hij in 2016 afstudeerde. Tijdens zijn studie deed hij gedurende 4 jaar onderzoek naar het diagnosticeren van stollingsstoornissen na een traumatic brain injury. Na zijn afstuderen is hij begonnen aan een promotietraject in het AMC onder supervisie van prof. dr. G. D’haens en Dr. M. Wildenberg. Zijn onderzoek zal zich richten op biomarkers binnen de IBD. Een van de speerpunten, is het identificeren van predictieve biomarkers voor therapie respons. Het doel is bij te dragen aan de weg naar ‘precision medicine’ voor patiënten met chronische inflammatoire darmziekten.

Karin Wasmann, arts-onderzoeker

Karin Wasmann is in 2017 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aansluitend is zij in 2017 gestart met haar promotietraject in het Academisch Medisch Centrum. Ze is werkzaam op de afdeling Chirurgie en Maag-, Darm- en leverziekten onder begeleiding van prof. dr. Bemelman, prof. dr. D’Haens en dr. Buskens. Haar onderzoekt focust zich op de behandeling van de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. Ze coördineert de PISA trial, een prospectief multicenter gerandomiseerde studie gericht op de multimodale behandeling van perianale fistels bij patiënten met de ziekte van Crohn.

Marileen Prins, arts-onderzoeker

Marileen Prins behaalde haar MSc in Geneeskunde in 2016 aan de Universiteit van Amsterdam. Aansluitend is zij gestart met haar PhD onder begeleiding van Dr. Manon Wildenberg en Prof. Dr. Gijs van den Brink. Haar onderzoek richt zich op de functie van autofagie in de dendritische cellen in de darm van patiënten met de ziekte van Crohn.

Mijntje Matheeuwsen, arts-onderzoeker

Mijntje Matheeuwsen studeerde Geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar zij in 2017 haar diploma behaalde. Tijdens haar studie deed zij onderzoek naar de kwaliteit van leven bij patiënten met angiodysplasieën en later naar onderbehandeling van patiënten met angiodysplasieën in het Radboudumc in Nijmegen. Van juni tot en met december 2017 heeft Mijntje gewerkt als ANIOS Maag-, darm-, leverziekten in het Flevoziekenhuis in Almere. In januari 2018 is zij gestart met haar promotieonderzoek naar behandeling van acute ernstige colitis ulcerosa, onder supervisie van Dr. Gecse en Prof. dr. D’Haens in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

Elsa van Wassenaer, arts-onderzoeker

Elsa van Wassenaer studeerde in 2018 af aan de Rijksuniversiteit Groningen voor de studie geneeskunde. Tijdens haar studie deed ze onderzoek bij Prof. Benninga, kinder- maag- darm- leverarts uit het AMC. Na haar afstuderen begon Elsa aan haar PhD-traject bij zowel de volwassen- als kinder-MDL, onder begeleiding van Prof. D’Haens, Prof. Benninga en dr. Koot. Haar onderzoek zal zich vooral focussen op het verbeteren van non-invasieve monitoring van kinderen met IBD (RAINBOW-studies). Daarnaast coördineert ze in het AMC de SPARE-studie, naar optimale behandelstrategie voor patiënten met de ziekte van Crohn in remissie.

Floris de Voogd, arts-onderzoeker

Floris de Voogd studeerde Geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en studeerde in 2018 af. Na zijn afstuderen heeft hij een half jaar als arts-assistent gewerkt bij de maag, darm -en leverziekten in NWZ Alkmaar. Het was echter tijdens eerder onderzoek in Christchurch, Nieuw-Zeeland waar hij interesse kreeg in IBD. Sinds juli 2018 is hij arts-onderzoeker onder begeleiding van Prof. Dr. D’Haens en Dr. Gecse. Zijn onderzoek focust zich met name op de inzet van de point-of-care
darm echografie. Hiermee kunnen tijdens het spreekuur ontstekingen in de darm snel en gemakkelijk in kaart worden gebracht en kan het beloop van de ziekte vervolgd worden. Verder doet hij ook onderzoek naar gepersonaliseerde anti-TNF therapie in colitis ulcerosa.

Vincent Joustra, arts-onderzoeker

Vincent Joustra studeerde Geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en behaalde in december 2018 zijn diploma. Tijdens zijn studie deed hij onderzoek naar risicofactoren voor het ontwikkelen van postoperatief recidief bij de ziekte van Crohn.
In januari 2019 is hij gestart met zijn promotieonderzoek onder begeleiding van prof. dr. G. D’Haens, prof. dr. W. de Jonge en dr. P. Henneman wat zich voornamelijk richt op predictieve biomarkers voor therapie respons bij de ziekte van Crohn. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een ‘multi-omics’ aanpak. Het uiteindelijke doel is de ontwikkeling van een algoritme waarmee op voorhand therapierespons voorspelt kan worden.

Melanie Bénard, arts-onderzoeker

Melanie Bénard studeerde geneeskunde en psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar geneeskunde opleiding ronde ze eind 2017 af. Aansluitend heeft zij een jaar ervaring opgedaan als arts-assistent op de afdeling en polikliniek maag, darm- en leverziekten in Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar. In juli 2019 is zij gestart met haar promotieonderzoek naar het microbioom en feces transplantatie bij colitis ulcerosa onder begeleiding van prof. dr. Ponsioen en dr. Hugenholtz. Zij coördineert de TURN2 trial waarbij gekeken wordt naar de effectiviteit en veiligheid van feces transplantatie door speciaal geselecteerde feces donoren.

Djuna de Jong, arts-onderzoeker

Djuna de Jong studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde in 2018 haar diploma. Tijdens haar studie deed zij onderzoek naar ziekte-activiteit van de (pre-)pouch in het AMC en endoscopische scores bij colitis ulcerosa in Guy’s and St. Thomas’ Hospitals in Londen. In januari 2019 is zij gestart met haar promotieonderzoek onder supervisie van Prof. Dr. D’Haens, Prof. Dr. Ponsioen en Dr. Duijvestein. Haar onderzoek richt zich op het staken van anti-TNF bij de ziekte van Crohn (CEASE-trial) en  nieuwe therapieën voor de behandeling en preventie van pouchitis.

Job Saris, arts-onderzoeker

Job Saris studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde zijn diploma in 2018. Tijdens zijn studie heeft hij onder andere onderzoek gedaan naar de oorzaak van jeuk bij patiënten met cholestatische leverziekten. Na zijn afstuderen is hij begonnen aan een promotietraject in het Amsterdam UMC – locatie AMC, onder supervisie van dr. J. Grootjans, Prof. G. D’Haens en dr. M. Wildenberg. Zijn promotieonderzoek richt zich met name op de rol van het peritoneale (buikholte) immuunsysteem in patiënten met de ziekte van Crohn en patiënten met kanker van het maag-darmstelsel. Het doel is om de rol van het peritoneale immuunsysteem beter te begrijpen en bij te dragen aan nieuwe (therapeutische) inzichten.

Marte Becker, arts-onderzoeker

Marte Becker heeft de studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam in 2018 afgerond. Tijdens haar studie deed zij onderzoek naar het effect van Infliximab op fibrose bij patiënten met de ziekte van Crohn. Na haar afstuderen is zij begonnen met haar promotie onderzoek in het Tytgat Instituut onder supervisie van dr. Wildenberg, dr. Buskens en prof. dr. de Jonge. Haar onderzoek richt zich op het ontstaan van fistels bij patiënten met de ziekte van Crohn. Het doel van het onderzoek is om genen te vinden die aan het ontstaan van fistels ten grondslag liggen en passende medicatie hiervoor te vinden. Daarnaast probeert zij de distributie van immuun cellen in het mesenteriale vet bij patiënten met IBD-patiënten in kaart te brengen.

Anne Snijder, arts-onderzoeker

Anne Snijder studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna heeft ze als ANIOS gewerkt op de spoedeisende hulp en op de afdelingen maag- darm- en leverziekten, interne- en longgeneeskunde. In 2018 is Anne gestart met haar promotieonderzoek in het Amsterdam UMC en in het Universitair Ziekenhuis Leuven. In het Amsterdam UMC is zij werkzaam op de afdelingen maag-, darm- en leverziekten en de afdeling chirurgie onder leiding van prof. dr. D’Haens, prof. dr. Bemelman en dr. Buskens. Het onderzoek richt zich op de multidisciplinaire aanpak van IBD, in het bijzonder perianale fistels (PISA-II studie), en op de ontwikkeling van darmkanker bij IBD patiënten.

Ishtu Hageman, arts-onderzoeker

Ishtu Hageman studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde haar diploma in 2016. Hierna heeft zij een tweede master infecties & immuniteit afgerond aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tijdens haar studie heeft zij onder andere onderzoek gedaan naar de rol van IL-1β bij pediatrische Crohn en de rol van B-cellen bij reumatoïde artritis. In mei 2018 is zij gestart met haar promotieonderzoek onder supervisie van dr. Henneman, dr. Paulusma, Prof.G. D’Haens en Prof.W. de Jonge. Zij onderzoekt de rol van epigenetica binnen de ziekte van Crohn en gebruikt CRISPR-dCas9 om meer inzichten te verwerven hierin.