IBD hotline: 020 – 566 66 90

Chirurgie

IBD zorg

Deze website biedt informatie voor patiënten en hun naasten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

Medewerkers

IBD Chirurgen

Willem Bemelman

Professor Willem Bemelman studeerde in 1986 cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1986 tot 1988 deed hij onderzoek aan de Experimentele Chirurgie alwaar hij promoveerde in 1989. Van 1988 – 1994 was hij in opleiding in het St Lucas Andreas Ziekenhuis en het Academisch Medisch Centrum. Van 1995 tot 1999 werkte hij in Leids Universitair Medisch Centrum, alwaar hij sectie hoofd was van de goedaardige Gastrointestinale Chirurgie.
Een belangrijk deel van zijn werk was de behandeling van patiënten met Inflammatoire Darmziekte. Zijn voorliefde voor de Minimaal Invasieve chirurgie en de Inflammatoire Darmziekte kon hij zo goed combineren. In 1999 keerde hij terug naar het Amsterdam UMC (toenmalig AMC) alwaar hij de Minimaal Invasieve Chirurgie verder heeft uitgebouwd. Naast de Minimaal invasieve Chirurgie bleef de Darmchirurgie zijn belangrijkste speerpunt en met name de Inflammatoire Darmziekten. In 2006 werd hij benoemd tot hoogleraar. Als belangrijkste doel in zijn werk ziet hij de chirurgische innovatie en het onderzoek binnen de darmchirurgie. De inflammatoire darmchirurgie, darmkanker chirurgie en behandeling van patiënten met een gecompliceerd beloop zijn zijn belangrijkste aandachtsgebieden. Hij is onder andere voorzitter van de Surgeons of the European Crohn and Colitis Organisation en lid van de International Organisation of Inflammatory Bowel Disease.

Jarmila van der Bilt

Jarmila van der Bilt studeerde Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en studeerde af in 2002. Daarna verrichte zij full time onderzoek bij de afdeling Heelkunde en het Laboratorium voor Experimentele Oncologie aan de Universiteit Utrecht en ontving zij een onderzoeksbeurs van het Nederlands Wetenschappelijk Onderzoeksinstituut (NWO). In 2007 promoveerde zij aan de Universiteit Utrecht af op het proefschrift getiteld ‘Ischemia reperfusion and colorectal liver metastases’. Van 2007 tot 2013 werd zij opgeleid tot chirurg in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort en in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht, waar de nadruk lag op minimaal invasieve chirurgie. Tijdens haar vervolgopleiding richtte zij zich volledig op de minimaal invasieve chirurgische behandeling van gastro-intestinale ziekten, waaronder inflammatoire darmziekten en werkte zij als fellow colorectale chirurgie onder andere in het AMC in Amsterdam, in het VU Medisch Centrum in Amsterdam en in het Gasthuisberg in Leuven (België). Sinds oktober 2016 werkt zij als gastro-intestinaal chirurg in het Amsterdam UMC (toenmalig AMC) en in het Flevoziekenhuis in Almere en heeft als aandachtsgebieden (minimaal invasieve) inflammatoire darmchirurgie en darmkanker chirurgie. Als spil in de samenwerking tussen het Flevoziekenhuis en het Amsterdam UMC zet zij zich in voor het leveren van topzorg voor patiënten met inflammatoire darmziekten en is zij daarnaast nauw betrokken bij klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Christianne Buskens

Christianne Buskens studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en studeerde af in december 1999. De jaren hierna werkte zij als promovendus op de afdeling chirurgie, en de afdeling experimentele oncologie in het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam. Dit onderzoek leidde tot een cum laude promotie in 2004 (titel proefschrift: ‘The development of new treatment strategies for oesophageal cancer’). Van 2003 tot 2009 werd zij opgeleid tot chirurg in het AMC, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (Amsterdam), en Gelre Ziekenhuizen (Apeldoorn). Hierna kreeg zij een persoonlijke beurs van de Nederlandse Kankerorganisatie KWF in de vorm van een klinisch fellowship, waarbij zij de vervolgopleiding tot colorectaal chirurg heeft gedaan in Oxford (Engeland) en het AMC. Daarnaast heeft zij in die periode ook de masteropleiding tot epidemioloog afgerond aan de afdeling epidemiologie en biostatistiek in het VU Medisch Centrum. Sinds Januari 2012 is zij werkzaam als stafchirurg in het Amsterdam UMC (toenmalig AMC), waarbij haar specialisme zich vooral richt op de behandeling van patiënten met een inflammatoire darmziekte (IBD). Zij is betrokken bij meerdere onderzoeken die de medicamenteuze behandeling van IBD vergelijken met een chirurgische behandeling. Ook doet zij basaal onderzoek in het Tytgat laboratorium naar de oorzaak van IBD en de immunologische rationale van nieuwe behandelstrategieën. Recent heeft zij een persoonlijke beurs van ZonMw gekregen om onderzoek te doen naar de rol van de blindedarm in colitis ulcerosa. De komende jaren zal zij dus parttime in de kliniek en parttime in het laboratorium werkzaam zijn.