IBD chirurgen

willem-bemelmanWillem Bemelman

Professor Willem Bemelman studeerde in 1986 cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1986 tot 1988 deed hij onderzoek aan de Experimentele Chirurgie alwaar hij promoveerde in 1989. Van 1988 – 1994 was hij in opleiding in het St Lucas Andreas Ziekenhuis en het AMC. Van 1995 tot 1999 werkte hij in Leids Universitair Medisch Centrum, alwaar hij sectie hoofd was van de goedaardige Gastrointestinale Chirurgie.
Een belangrijk deel van zijn werk was de behandeling van patienten met Inflammatoire Darmziekte. Zijn voorliefde voor de Minimaal Invasieve chirurgie en de Inflammatoire Darmziekte kon hij zo goed combineren. In 1999 keerde hij terug naar het Academisch Medisch Centrum alwaar hij de Minimaal Invasieve Chirurgie verder heeft uitgebouwd. Naast de Minimaal invasieve Chirurgie bleef de Darmchirurgie zijn belangrijkste speerpunt en met name de Inflammatoire Darmziekten.
In 2006 werd hij benoemd tot hoogleraar. Als belangrijkste doel in zijn werk ziet hij de chirurgische innovatie en het onderzoek binnen de darmchirurgie. De inflammatoire darmchirurgie, darmkanker chirurgie en behandeling van patienten met een gecompliceerd beloop zijn zijn belangrijkste aandachtsgebieden. Hij is onder andere voorzitter van de Surgeons of the European Crohn and Colitis Organisation en lid van de International Organisation of Inflammatory Bowel Disease.

christianne-buskensChristianne Buskens

Christianne Buskens studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht en studeerde af in december 1999. De jaren hierna werkte zij als promovendus op de afdeling chirurgie, en de afdeling experimentele oncologie in het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam. Dit onderzoek leidde tot een cum laude promotie in 2004 (titel proefschrift: ‘The development of new treatment strategies for oesophageal cancer’).
Van 2003 tot 2009 werd zij opgeleid tot chirurg in het AMC, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (Amsterdam), en Gelre Ziekenhuizen (Apeldoorn). Hierna kreeg zij een persoonlijke beurs van de Nederlandse Kankerorganisatie KWF in de vorm van een klinisch fellowship, waarbij zij de vervolgopleiding tot colorectaal chirurg heeft gedaan in Oxford (Engeland) en het AMC. Daarnaast heeft zij in die periode ook de masteropleiding tot epidemioloog afgerond aan de afdeling epidemiologie en biostatistiek in het VU Medisch Centrum.
Sinds Januari 2012 is zij werkzaam als stafchirurg in het AMC, waarbij haar specialisme zich vooral richt op de behandeling van patiënten met een inflammatoire darmziekte (IBD). Zij is betrokken bij meerdere onderzoeken die de medicamenteuze behandeling van IBD vergelijken met een chirurgische behandeling. Ook doet zij basaal onderzoek in het Tytgat laboratorium naar de oorzaak van IBD en de immunologische rationale van nieuwe behandelstrategieën. Recent heeft zij een persoonlijke beurs van ZonMw gekregen om onderzoek te doen naar de rol van de blindedarm in colitis ulcerosa. De komende jaren zal zij dus parttime in de kliniek en parttime in het laboratorium werkzaam zijn.

peter-tanisPieter Tanis

Pieter Tanis studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam van 1992 tot 1998. Als arts-onderzoeker werkte hij in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en verdedigde in 2002 zijn proefschrift getiteld ‘Methodology and implications of lymphatic mapping and sentinel lymphadenectomy’ aan de Universiteit van Amsterdam.
Van 2002 tot 2008 was hij in opleiding tot chirurg in het Sint Lucas Andreas ziekenhuis, Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Hierna deed hij een vervolgopleiding chirurgische oncologie gedurende twee jaar.
In 2010 werd hij aangesteld als staflid chirurgie in het Academisch Medisch Centrum met als aandachtsgebieden de oncologische, gastrointestinale en minimaal invasieve chirurgie. Hij is lid van de adviesraad van de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) en Lynch-Polyposis vereniging, lid van de wetenschappelijke commissie van de Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA), secretaris van de Dutch Colorectal Cancer Group, en Associate Editor van Colorectal Disease en Digestive Surgery.

justin-de-jong

Justin de Jong

Justin de Jong studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. Van 1999 tot 2005 werd hij opgeleid tot chirurg in het St Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein en UMC in Utrecht. Aansluitend werd de vervolgopleiding tot kinderchirurg gevolgd in het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht. Na een jaar als stafchirurg in het WKZ te hebben gewerkt werkte hij een jaar in het UMC te Maastricht als colorectaal chirurg en kinderchirurg.
Vanaf 2008 is hij verbonden als stafchirurg aan het Kinderchirurgisch Centrum Amsterdam (AMC/VUMC). In Amsterdam was hij actief betrokken bij de verdere ontwikkeling van de laparoscopische en thoracoscopische chirurgie bij pasgeborenen en kinderen.
Zijn speciale interessegebieden zijn de chirurgische behandeling van: inflammatoire darmziekten, anorectale malformaties, Ziekte van Hirschsprung, pseudo obstructie, motiliteitsstoornissen, thoraxwandafwijkingen en kindertraumatologie. In 2009 promoveerde hij op het proefschrift met de titel: Laparoscopic Adjustable Gastric Banding: Effect on gastroesophageal reflux, esophageal motility and gastric function. Al sinds jaren voert hij samen met een collega kinderchirurg, in nauwe samenwerking met de afdeling volwassen chirurgie en afdeling (kinder)-MDL, de chirurgische behandeling van kinderen met een inflammatoire darmziekte uit.

medew-jamilaJarmila van der Bilt

Jarmila van der Bilt studeerde Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en studeerde af in 2002. Daarna verrichte zij full time onderzoek bij de afdeling Heelkunde en het Laboratorium voor Experimentele Oncologie aan de Universiteit Utrecht en ontving zij een onderzoeksbeurs van het Nederlands Wetenschappelijk Onderzoeksinstituut (NWO). In 2007 promoveerde zij aan de Universiteit Utrecht af op het proefschrift getiteld ‘Ischemia reperfusion and colorectal liver metastases’.  Van 2007 tot 2013 werd zij opgeleid tot chirurg in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort en in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht, waar de nadruk lag op minimaal invasieve chirurgie. Tijdens haar vervolgopleiding richtte zij zich volledig op de minimaal invasieve chirurgische behandeling van gastro-intestinale ziekten, waaronder inflammatoire darmziekten en werkte zij als fellow colorectale chirurgie onder andere in het AMC in Amsterdam, in het VU Medisch Centrum in Amsterdam en in het Gasthuisberg in Leuven (België). Sinds oktober 2016 werkt zij als gastro-intestinaal chirurg in het AMC en in het Flevoziekenhuis in Almere en heeft als aandachtsgebieden (minimaal invasieve) inflammatoire darmchirurgie en darmkanker chirurgie. Als spil in de samenwerking tussen het Flevoziekenhuis en het AMC zet zij zich in voor het leveren van topzorg voor patiënten met inflammatoire darmziekten en is zij daarnaast nauw betrokken bij klinisch wetenschappelijk onderzoek.