IBD artsen

geert-dhaensGeert D’Haens

Geert D’Haens werd aangesteld als hoofd van de groep inflammatoire darmziekten van het AMC in december 2010 en tegelijk als Hoogleraar Inflammatoire Darmziekten aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is internist en gastroenteroloog opgeleid in de universitaire ziekenhuizen van Leuven en de University of Chicago in de USA. Reeds vroeg in zijn carrière specialiseerde D’Haens zich in de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa; zijn doctoraatsthesis in 1996 behandelde het vroegtijdig recidief van de ziekte van Crohn na een operatie. Van 1999 tot 2011 creëerde en leidde Geert D’Haens het Imelda GI Clinical Research Center in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden, België, waar vele nieuwe medicijnen voor IBD en darmkanker worden getest. Geert D’Haens was voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Gastroenterologie (www.vvge.be) en hij is medestichter en nu erelid van de Europese Crohn en colitis organisatie ECCO (www.ecco-ibd.eu). Als wereldwijd ‘key opinion leader’ voor IBD is hij momenteel chairman-elect van de Internationale Organisatie voor IBD IOIBD (www.ioibd.org) en medisch directeur van Robarts Clinical Trials Europe (www.robartsclinicaltrials.com), een academische research organisatie met hoofdkwartier in London, ON, Canada die zich toelegt op geneesmiddelenontwikkeling voor IBD. Tot nog toe publiceerde Geert D’Haens meer dan 250 wetenschappelijke artikelen.

cyriel-ponsioenCyriel Ponsioen

Cyriel Ponsioen is opgeleid tot internist in het VU Medisch Centrum. Daarna volgde hij de opleiding tot gastroenteroloog bij Guido Tytgat in het AMC, waar hij in 2000 promoveerde op het proefschrift getiteld: Etiological and Clinical Studies in Primary Sclerosing Cholangitis. Na een aantal jaren perifeer gewerkt te hebben werd hij in 2007 aangesteld als senior staflid op de afdeling Maag-, Darm-, en Leverziekten van het Academisch Medisch Centrum. De focus van zijn klinische- en researchactiviteiten ligt op IBD en PSC. Hij is trekker van microbiota research in IBD. Hij heeft een sterke researchlijn opgebouwd inzake epidemiologie en ziektebeloop van PSC en hij leidt een researchlijn inzake de ontbrekende schakel tussen de dikke darm en de galwegen. Dr. Ponsioen vertegenwoordigt het AMC in het academische netwerk van IBD-experts, het Initiative on Crohn’s and Colitis (ICC) in Nederland, en hij is voorzitter van de clinical working group van de International PSC Study Group.
Op 5 juni 2018 is dr. Ponsioen benoemd tot hoogleraar Maag-, Darm- en Leverziekten, in het bijzonder inflammatoire darm- en galwegziekten.

mark-lowenbergMark Löwenberg

Mark Löwenberg is als maag- darm- leverarts opgeleid in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in inflammatoire darmziekten. In 2000 deed Löwenberg wetenschappelijke ervaring op aan Harvard Medical School (Dana Farber Cancer Institute) in Boston en bij het biotechnologisch bedrijf Crucell in Leiden (tegenwoordig onderdeel van Johnson & Johnson). Van 2003 tot 2006 deed hij zijn promotieonderzoek in het AMC, waarbij de interactie werd bestudeerd tussen cellulaire signaal transductie in immuun cellen en therapeutische interventies bij inflammatoire darmziekten. Hij behaalde zijn doctoraat in 2006. Löwenberg rondde zijn opleiding tot maag- darm- leverarts af in maart 2012. Tijdens zijn specialisatie bracht hij een periode van drie maanden door in het Gasthuisberg in Leuven. Als MDL arts is Löwenberg betrokken bij patiëntenzorg en klinisch en translationeel onderzoek.

Krisztina Gecse

Krisztina Gecse studeerde in 2004 summa cum laude af aan de Universiteit van Szeged in Hongarije. Zij is opgeleid tot internist en maag-darm-leverarts aan de Universiteit van Szeged. Tijdens haar promotieonderzoek bracht zij een periode van vijftien maanden door in het INRA-EI Purpan in Toulouse bij Prof. Lionel Bueno. In 2012 promoveerde zij op het proefschrift getiteld: The Role of Gut Permeability and Serine-proteases in the Pathomechanism of Irritable Bowel Syndrome and Inflammatory Bowel Diseases. Sinds 2012 specialiseerde zij zich in de behandeling van patiënten met een inflammatoire darmziekte eerst in het Academisch Medisch Centrum als fellow en van 2013 tot 2017 aan de Semmelweis Universiteit in Boedapest als staflid MDL. Krisztina Gecse was voorzitter van de Hongaarse Vereniging voor Jonge Gastroenteroloogen en zij is nu lid van de Klinische Commissie van de Europese Crohn en Colitis Organisatie ECCO (www.ecco-ibd.eu). In mei 2017 werd zij aangesteld als staflid op de afdeling Maag-, Darm-, en Leverziekten van het Academisch Medisch Centrum. Haar aandacht binnen de IBD zal zich me name richten op perianale ziekte bij Crohn, recidief na een operatie van de ziekte van Crohn, zwangerschap en IBD en transitie van kinderleeftijd naar volwassenen. Zij is tevens betrokken bij onderzoek welke zich richt om de behandeling van IBD te verbeteren en te personaliseren.

Marjolijn Duijvestein

Marjolijn Duijvestein is als maag- darm- leverarts gespecialiseerd in de inflammatoire darmziekten opgeleid in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. In 2012 promoveerde zij aan de Universiteit Leiden op het proefschrift getiteld: ‘Mesenchymal Stem Cells in Inflammatory Bowel Disease’. Tijdens haar specialisatie deed zij ervaring op bij Prof. Dr. W.J. Sandborn in de Universiteit van Californië in San Diego (UCSD, Verenigde Staten van Amerika) en liep zij stage bij Robarts Clinical Trials (www.robartsclinicaltrials.com), een academische research organisatie die zich toelegt op geneesmiddelenontwikkeling voor IBD. Binnen de IBD houdt Dr. Duijvestein zich bezig met klinisch en translationeel onderzoek. Haar focus ligt op de zorg rondom de transitie van kinderleeftijd naar volwassenen, onderzoek naar pouchtis en het verbeteren van de zorg voor de individuele patiënt.